HI,欢迎进入上海书吉生物科技有限公司!
3-Methyl-5-nitroisoquinoline CB29109 | 100mg
1-(4-Ethynylphenyl)ethanone CB29106 | 250mg
1-(2-Aminopyridin-4-yl)ethanone CB29103 | 250mg
benzyl (S)-pyrrolidin-3-ylcarbamate CB29102 | 250mg
2-Chloro-4-hydroxymethylpyridine CB29099 | 1g
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid CB29098 | 10g